-33%

HAIPING Non-contact Infrared Thermometer


เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด แบบไม่สัมผัส  สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน
เครื่องวัดไข้ดิจิตอล Haiping รุ่น SH-A3 เครื่องมาตราฐานที่ถูกใช้ทั่วโลก ตอบสนองรวดเร็ว
เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความรวดเร็ว
เช่น ห้างร้าน องค์กร ร้านค้า สถานที่ราชการ วัดผลได้ภายใน 1 วินาที และความปลอดภัยในการใช้งาน ไม่ส่งผลกระทบต่อเด็ก
มีระบบไฟแจ้งเตือนอุณหภูมิแต่ละระดับ

มีใบรับรองมาตรฐาน
– CE มาตรฐานการส่งออกยุโรป
– FDA มาตรฐานส่งออกอมเริกา

เอกสาร PDF คู่มือการใช้งาน: ดาวโหลดคู่มือเครื่องวัดไข้ HAIPING

1,990.00฿ 2,950.00฿

เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟาเรด HAIPING

เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟราเรด แบบไม่สัมผัส  สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน
เครื่องวัดไข้ดิจิตอล Haiping รุ่น SH-A3 เครื่องมาตราฐานที่ถูกใช้ทั่วโลก ตอบสนองรวดเร็ว
เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการความรวดเร็ว
เช่น ห้างร้าน องค์กร ร้านค้า สถานที่ราชการ วัดผลได้ภายใน 1 วินาที และความปลอดภัยในการใช้งาน ไม่ส่งผลกระทบต่อเด็ก
มีระบบไฟแจ้งเตือนอุณหภูมิแต่ละระดับ

มีใบรับรองมาตรฐาน
– CE มาตรฐานการส่งออกยุโรป
– FDA มาตรฐานส่งออกอมเริกา

เอกสาร PDF คู่มือการใช้งาน: ดาวโหลดคู่มือเครื่องวัดไข้ HAIPING

分类:
Brands

Haiping

รุ่น

SH-A3

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “HAIPING Non-contact Infrared Thermometer”

There are no reviews yet.